DIGITALIZACIJA ALI INDUSTRIJA 4.0

V vsaki razpravi o pomenu digitalizacije podjetij se na neki točki pojavi beseda »Industrija 4.0«. Kaj pa stoji za formulo »4.0« in ali jo potrebuje vaše podjetje?

več

Tehnične in kadrovske zahteve

Kaj je treba doseči?

Vsak podjetnik ve, da je treba naložbe skrbno pretehtati. Nakup nove strojne opreme ali prehod na nov operacijski sistem prinaša dobro izračunane priložnosti in tveganja, digitalizacija pa je pogosto naložba na območju z veliko neznankami. Tehnična oprema ter usposobljenost in motivacija osebja morata biti v skladu s ciljem projekta digitalizacije. Sodelovanje zaposlenih je ključnega pomena za uspeh. Proizvodni procesi in njihova skupna gradnja so se v preteklosti razvijali v številnih podjetjih. Nekateri so v preteklih letih učinkovito delali. Sprejetje digitalnih procesov se pogosto obravnava kot radikalna prekinitev z dobro podmazanim mehanizmom. Vključevanje zaposlenih v proces digitalizacije z odprto komunikacijo in usmerjenimi predlogi za nadaljnje usposabljanje pomaga zmanjšati strah in dolgoročno motivirati zaposlene ter okrepiti njihove vezi s podjetjem. Razvoj diskretnih rešitev, ki jih izvajajo posamezni oddelki ali zaposleni, je verjetno manj obetaven kot prepričljiv splošen koncept, ki že od začetka vključuje vse zaposlene.

Enako velja za nakup komponent IT. Izogibati se je treba posameznim rešitvam, ki niso v skladu z obstoječo tehnično infrastrukturo.

Posebno pomembno je ravnanje z novo ustvarjenimi podatki. Kako jih je mogoče obdelati, je odvisno od zahtev, ki jih postavite v projekt digitalizacije. Sprejetje digitalnih procesov močno povečuje količino podatkov, zato njihova obdelava in shranjevanje zahteva varno in v prihodnost usmerjeno strategijo.

Na katera vprašanja je treba odgovoriti?

  • Ali tehnična infrastruktura zadostuje za dosego ciljev? Katere komponente IT so resnično potrebne in kako jih je mogoče vključiti v obstoječo infrastrukturo? Glede na hitro spreminjajoč se tehnični razvoj je treba jasno opredeliti, kaj je treba pridobiti in kaj nadgraditi po uspešni fazi testiranja. Najnovejša tehnologija ni edini odločilni dejavnik za uspeh projekta digitalizacije.

  • Ali potrebujete zunanjega izvajalca za tehnično izvedbo? Kompetentnih ljudi za izvajanje tehničnih vidikov projekta digitalizacije v vašem podjetju je premalo. Specializirana podjetja lahko ponudijo prilagojene rešitve. Kako pa najdete ustreznega ponudnika storitev? Vnaprej mora biti čim bolj jasno, katera vprašanja mu je treba nasloviti.

  • Kaj moram upoštevati glede varnosti in zaščite podatkov? Varnost informacijske tehnologije je zelo pomembna, večja kot je stopnja digitalizacije, pomembnejši so ukrepi za varnost podatkov. Na primer, kako se spopadate z napakami IT ali kako zaščitite svoje podjetje pred vohunjenjem ali izgubo podatkov? Napaka strojne in programske opreme bi lahko pomenila konec za majhno ali srednje veliko podjetje.

  • Kakšno znanje ima osebje in kako ga je mogoče po potrebi razširiti? Kako lahko znanje zaposlenih uporabimo in ga omogočimo drugim? Katere vrzeli v znanjih je treba odpraviti z nadaljnjim usposabljanjem, zaposlovanjem novih zaposlenih ali novih partnerjev? Kako sistematično deliti obstoječe znanje med zaposlenimi? Ta vprašanja bi morala biti odprta tudi za podrobno preučevanje.

Kontrolni seznam

  • Ugotavljanje spretnosti in sposobnosti zaposlenih, njihovega znanja in želja
  • Izdelava specifikacije z zahtevami za zaposlene
  • Opredelitev odgovornosti posameznih delavcev
  • Zagotavljanje usposobljenosti odgovornih zaposlenih
  • Pregled tehničnih zahtev (npr. razpoložljivost interneta, strojna oprema itd.)
  • Razvoj koncepta varnosti in zaščite podatkov

Če ste lahko izpolnili kontrolni seznam, ste uspešno opravili tretji korak.