DIGITALIZACIJA ALI INDUSTRIJA 4.0

V vsaki razpravi o pomenu digitalizacije podjetij se na neki točki pojavi beseda »Industrija 4.0«. Kaj pa stoji za formulo »4.0« in ali jo potrebuje vaše podjetje?

več

Stroški in financiranje

Kaj je treba doseči?

Dve glavni vprašanji pri izbiri digitalizacije v podjetju: »Kaj bo od tega dobilo podjetje?« in »Koliko bo to stalo?«. Tehnološki napredek se hitro razvija in priljubljene inovacije, na primer na področju avtomatizacije, bodo v nekaj letih morda že zastarele in bodo zahtevale nove naložbe. Da bi sledili digitalni dobi, je pomembno, da v prihodnosti določimo trenutne tržne cene in lastne finančne zmožnosti za začetek digitalizacije in nenehne digitalne modernizacije.

Po rešitvi glavnih vprašanj digitalizacije se bodo vsi stroški, povezani s kvalifikacijami delavcev, vsaj v začetni fazi povečali in ne zmanjšali. Naložbe v nove procese in razvoj znanja so neopredmetena sredstva, vendar se bodo srednjeročno izplačala in so nujna za uspešno digitalizacijo.

Po drugi strani pa se bodo naložbe v »tradicionalno opremo« srednjeročno zmanjšale, ker je mogoče bolje izkoristiti zmogljivosti in bolje vzdrževati stroje.

Možnosti za uspešen začetek projekta digitalizacije v vašem podjetju s strani tretje osebe je pogosto težko oceniti. Zato bi morali v zgodnji fazi najti finančnega partnerja za projekt digitalizacije ali povečati lastne naložbe iz tekočih sredstev.

Pomembno je tudi vprašanje prilagodljivosti in hitrosti odločanja. Nujno je, da vam model financiranja omogoča, da projekt digitalizacije v kratkem času prilagodite spreminjajočim se razmeram.

Na katera vprašanja je treba odgovoriti?

  • Koliko stane uvedba digitalnega projekta (infrastruktura, osebje)? Na tej stopnji je pomembno, da dobite predstavo o dejanskih stroških informacijske infrastrukture. Ali lahko uporabljate lastna sredstva ali lahko banka postane partner. Možnost je tudi najem opreme.

  • Ali lahko sam zbiram sredstva ali dobim podporo? Kdo lahko nudi finančno podporo? Ali obstajajo programi financiranja? Kje lahko dobim te podatke? Na tej stopnji je priporočljivo tesno sodelovanje z davčnimi ali poslovnimi svetovalci, ki podjetje že dobro poznajo, ali z banko.

Kontrolni seznam

  • Raziskovanje prednosti in slabosti financiranja preko bank ali državnih programov
  • Analiza praktičnosti programov financiranja
  • Preverjanje razpoložljivosti in postopka za oddajo vlog za financiranje
  • Razvoj alternativnih oblik financiranja: lastniško financiranje, bančna posojila, lizinški modeli itd.

Če ste lahko izpolnili kontrolni seznam, ste uspešno opravili četrti korak.