DIGITALIZACIJA ALI INDUSTRIJA 4.0

V vsaki razpravi o pomenu digitalizacije podjetij se na neki točki pojavi beseda »Industrija 4.0«. Kaj pa stoji za formulo »4.0« in ali jo potrebuje vaše podjetje?

več

Omejitev dejanj

Kaj je treba doseči?

Po povzetku rezultatov prvega koraka in določitvi stopnje digitalne zrelosti podjetja postane jasno, na podlagi česa lahko nastopijo naslednji koraki digitalizacije. Drugi korak je pretvoriti zahteve digitalnih sprememb v posebne notranje procese podjetja.

Postopek se začne z analizo, katere dobavne in distribucijske povezave so za podjetje najpomembnejše in kje je digitalizacija lahko ključnega pomena za gospodarske rezultate in operativni nadzor. Ni si treba prizadevati za digitalizacijo celotnega podjetja. Gre za opredelitev posebnih operativnih procesov, pri katerih je digitalizacija nujno potrebna ali pa je lahko po izvedbi pričakovati znatne koristi.

Nobeno podjetje ne obstaja kot osamljen otok. V vsakem primeru obstajajo zunanji programi z dobavitelji ali kupci, ki jih je treba vključiti v postopek digitalizacije. Pogosto gre za izpolnjevanje tehničnih standardov. Te zunanje dejavnike je treba upoštevati pri pripravi strategije digitalizacije, da se zagotovi sistematičen pristop.

Na tej stopnji je pomembno tudi preveriti, ali so vse informacije, potrebne za odločanje, dejansko na voljo. Če želite to narediti, morate preučiti vsa področja podjetja. To so lahko na primer tehnične informacije ali vprašanja v zvezi s časom priprave in obdobjem dejanskega prehoda na digitalizacijo. Negotovosti lahko vplivajo tudi na naloge, ki so bile prenesene na zunanje tretje osebe, na primer računovodstvo ali informacijska varnost.

Na katera vprašanja je treba odgovoriti?

  • Kakšen je namen digitalizacije? Potreba po razvoju strategije digitalizacije za podjetje ima lahko več razlogov. To je lahko tehnični razvoj na področju proizvodnje, ki ga je treba upoštevati pri selitvi na nove stroje in proizvodno opremo. Ali se mora podjetje prilagoditi novim tehničnim zahtevam kupcev ali pa je povezano s spremembami v standardih proizvodnje. Zato je treba na začetku postopka digitalizacije jasno navesti cilje digitalizacije in določiti prioritete.

  • Zakaj začeti z digitalizacijo podjetja zdaj? Prilagajanje podjetja novim digitalnim potrebam bo zahtevno in bo prineslo spremembe za vse zaposlene. Razloge za takšne spremembe je treba pojasniti vsakemu zaposlenemu.

  • Kateri procesi bodo prizadeti? Da bi bil postopek digitalizacije načrtovan in razumljiv vsem udeležencem oziroma zaposlenim, je pomembno natančno določiti, na katere procese v podjetju bo digitalizacija vplivala (ključna beseda »zmanjšanje kompleksnosti«), in določiti, katerih ni treba digitalizirati. Primeri tega so nabava ali prodaja, računovodstvo, obračunavanje plač, proizvodnja ali dokumentacija v zvezi s strankami ali regulativnimi agencijami.

Kontrolni seznam

  • Določitev ciljev digitalizacije
  • Izračun dodane vrednosti digitalizacije
  • Opredelitev postopkov za digitalizacijo
  • Prepoznavanje potreb po informacijah
  • Pridobivanje manjkajočih informacij

Če ste lahko izpolnili kontrolni seznam, ste uspešno opravili drugi korak.