DIGITALIZACIJA ALI INDUSTRIJA 4.0

V vsaki razpravi o pomenu digitalizacije podjetij se na neki točki pojavi beseda »Industrija 4.0«. Kaj pa stoji za formulo »4.0« in ali jo potrebuje vaše podjetje?

več

Načrtovanje izvajanja

Kaj je treba doseči?

Ta faza se osredotoča na sodelovanje drugih, ki sodelujejo v procesu digitalizacije, na primer internih zaposlenih ali zunanjih partnerjev. V projekt digitalizacije bi jih morali vključiti še pred začetkom praktične izvedbe. To bo pomagalo pri porazdelitvi nalog in odgovornosti v podjetju, združevanju znanja in izkušenj drugih vpletenih strani, hkrati pa se bo pripravljal na spremembe, podpiral zaposlene in stranke, da bo zagotovil nebolečo preobrazbo. Glede na velikost podjetja ta postopek digitalizacije pogosto začnejo z delavnico ali orientacijskim seminarjem.

Spremembe v procesu digitalizacije ne vplivajo samo na zaposlene v podjetju, temveč tudi na njegove menedžerje. Obstajajo nove (tehnične) zahteve, ki jih morajo voditelji izpolnjevati, da bo projekt uspešen.

Eden od rezultatov te faze bi moral biti koncept za načrtovanje izvajanja projekta digitalizacije. Ta koncept poleg opisa področij delovanja vključuje tudi razpored izvajanja del. Ta matrika je še posebej pomembna, če morate upoštevati čas izvedbe ali dopuste.

Na katera vprašanja je treba odgovoriti?

  • Na koga vpliva digitalizacija podjetja? Na postopek preoblikovanja digitalizacije bodo poleg internih zaposlenih vplivale še številne druge zainteresirane strani. Na primer kupci in dobavitelji. Če jih predhodno obvestite, lahko njihove zahteve hitro vključite v svoje načrtovanje.

  • Kako pritegniti zaposlene? Kompleksni procesi sprememb, na primer digitalizacija podjetja, med zaposlenimi ustvarjajo strah in nezaupanje. Toda to je mogoče preprečiti z zagotavljanjem vseh potrebnih informacij v zgodnji fazi (obvladovanje pričakovanj). Če želite razporediti obseg digitalizacije, dodelite določene naloge odgovornim osebam. To bo privedlo do skupne odgovornosti za razvoj in izvajanje načrta digitalizacije.

  • Kaj se bo spremenilo za vas kot vodjo? Preden začne postopek digitalizacije, mora vsak vodja odgovoriti na vprašanje, na katerem področju digitalizacije je pristojen.

  • Ali je za postopek sprememb potreben zunanji svetovalec? Glede na stopnjo zapletenosti bo morda treba v ustrezen postopek digitalizacije vključiti zunanje svetovalce za upravljanje bodisi za vprašanja organizacije procesa bodisi za tehnični prehod na platforme IT. Pred sprejetjem takšnih odločitev pa je treba določiti, katere procese želi podjetje prenesti in s katerimi procesi se bo spopadalo samostojno. Pri načrtovanju procesa digitalizacije je treba določiti, kdaj lahko podjetje potrebuje zunanjo pomoč.

Kontrolni seznam

  • Preučitev vpliva na stranke in dobavitelje
  • Razvoj načrta B za nastajajoče težave
  • Razmišljanje o povezavah s strankami in dobavitelji
  • Vključitev individualnih pričakovanj zaposlenih od prihodnjega delovnega mesta
  • Priprava menedžerjev na spremembe
  • Priprava pogodb s partnerji za sodelovanje

Če ste lahko izpolnili kontrolni seznam, ste uspešno opravili peti korak.