DIGITALIZACIJA ALI INDUSTRIJA 4.0

V vsaki razpravi o pomenu digitalizacije podjetij se na neki točki pojavi beseda »Industrija 4.0«. Kaj pa stoji za formulo »4.0« in ali jo potrebuje vaše podjetje?

več

Raven spoznanja (Cognition Level)

Vsi podatki, zbrani iz proizvodnje, se analizirajo na kognitivni ravni. Na njihovi podlagi se sprejmejo upravne in tehnične odločitve. Hkrati je mogoče rešiti tako strateške naloge, na primer povečanje produktivnosti ali izboljšanje kakovosti, kot taktične naloge, na primer razdeljevanje naročil med zaposlenimi ob upoštevanju njihove usposobljenosti ali spretnosti pri delu na določeni vrsti naročila.