DIGITALIZACIJA ALI INDUSTRIJA 4.0

V vsaki razpravi o pomenu digitalizacije podjetij se na neki točki pojavi beseda »Industrija 4.0«. Kaj pa stoji za formulo »4.0« in ali jo potrebuje vaše podjetje?

več

Izvajanje in potencial Industrije 4.0

Izvajanje

Za uspešno izvajanje Industrije 4.0 je treba ukrepati na naslednjih področjih:

 • Standardizacija in referenčna arhitektura Industrija 4.0 pomeni medsebojno povezovanje in povezovanje prek omrežij z dodano vrednostjo. To skupno sodelovanje bo uspešno le s skupnimi standardi. Za njihov tehnični opis in izvedbo je potrebna referenčna arhitektura.
 • Upravljanje kompleksnih sistemov Izdelki in proizvodni sistemi postajajo vse bolj zapleteni. Ustrezni modeli načrtovanja in pojasnila lahko zagotovijo okvir za upravljanje te naraščajoče zapletenosti. Zato morajo biti inženirji opremljeni z metodami in orodji, potrebnimi za razvoj takšnih modelov.
 • Celovita širokopasovna infrastruktura za industrijo Zanesljiva, celovita in kakovostna komunikacijska omrežja so ključna zahteva za Industrijo 4.0. Zato je treba širokopasovno internetno infrastrukturo globalno razširiti tako znotraj podjetja kot med vsemi elementi omrežja z dodano vrednostjo.
 • Varnost in zaščita Varnost in zaščita sta pomemben element proizvodnih sistemov. Pomembno je, da proizvodnja in izdelki ne predstavljajo nevarnosti za ljudi in okolje ter so zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom. To bo zahtevalo uvedbo integriranih varnostnih arhitektur in enoznačnih identifikatorjev.
 • Organizacija dela in oblikovanje Vse večji poudarek na upravljanju v realnem času je preoblikovanje delovnih navodil, delovnih tokov in delovnega okolja. Uvedba družbeno-tehničnega pristopa k organizaciji dela bo zaposlenim omogočila večjo odgovornost in večjo stopnjo osebnega razvoja.
 • Usposabljanje in stalen strokovni razvoj Industrija 4.0 bo korenito spremenila profile in spretnosti delavcev. Zato bo treba izvajati ustrezne učne strategije in delo organizirati na način, ki spodbuja vseživljenjsko učenje in učenje na delovnem mestu.
 • Regulativni okvir Problemi vključujejo zaščito podatkov podjetij, vprašanja odgovornosti, obdelavo osebnih podatkov in trgovinske omejitve. Obstaja širok nabor primernih orodij, vključno z vzorčnimi pogodbami in sporazumi s podjetji ali samo-regulativnimi pobudami, kot so revizije.
 • Učinkovitost virov Industrija 4.0 bo prinesla večjo produktivnost in učinkovitost virov. Izračunati bo potrebno razmerje med dodatnimi sredstvi, ki jih bo treba vložiti v pametne tovarne, in morebitnimi prihranki.

Potencial

Potencial Industrije 4.0 je velik:

 • Individualizacija zahtev strank Industrija 4.0 omogoča upoštevanje meril, specifičnih za stranke, pri načrtovanju, konfiguriranju, naročanju, načrtovanju, proizvodnji in delovanju, vključno s kratkoročnimi zahtevami za spremembo. Z Industrijo 4.0 je lahko celo proizvodnja posameznih delov in majhnih količin donosna.
 • Prilagodljivost CPS vam omogoča dinamično načrtovanje poslovnih procesov v različnih dimenzijah: kakovost, čas, tveganje, zanesljivost, cena, okoljska združljivost itd. To pomeni, da se lahko materiali in dobavne verige nenehno krajšajo.
 • Optimizirano odločanje Sposobnost sprejemanja pravilnih odločitev - tudi v kratkem času - postaja ključni dejavnik uspeha v svetovni konkurenci. Industrija 4.0 omogoča zgodnje sprejemanje inženirskih odločitev, proizvodnja pa je bolj prilagodljiva pri odzivanju na motnje in globalno optimizacijo na različnih lokacijah.
 • Produktivnost in učinkovitost virov S CPS lahko zdaj proizvodne procese optimiziramo glede na razmere in v celotni verigi vrednosti v smislu porabe virov in energije ali zmanjšanja emisij.
 • Potencial za ustvarjanje vrednosti z novimi storitvami Industrija 4.0 razvija nove oblike ustvarjanja vrednosti in zaposlovanja. Različni podatki, ki jih zberejo pametne naprave, lahko uporabijo za ustvarjanje inovativnih storitev. To ponuja zlasti za mala in srednje velika podjetja to pomeni potencial za razvoj B2B storitev za Industrijo 4.0.
 • Demografski podatki V času pomanjkanja talentov in naraščajoče raznolikosti delavcev (s starostjo, spolom, kulturnim ozadjem) Industrija 4.0 ponuja raznolike in prilagodljive karierne modele in s tem trajnostno delovno uspešnost.
 • Ravnotežje med službenim in osebnim življenjem Inteligentni sistemi ustvarjajo nove možnosti za načrtovanje dela. To daje podjetjem CPS posebno prednost pri zaposlovanju dobrih ljudi pri krčenju trga dela.