DIGITALIZACIJA ALI INDUSTRIJA 4.0

V vsaki razpravi o pomenu digitalizacije podjetij se na neki točki pojavi beseda »Industrija 4.0«. Kaj pa stoji za formulo »4.0« in ali jo potrebuje vaše podjetje?

več

Inventar

Kaj je treba doseči?

Ne glede na panogo ali poslovno usmerjenost (B2C ali B2B) imajo skoraj vsa podjetja možnost digitalizacije pred analognimi procesi. Toda skrbno morate pretehtati, ali je to treba storiti in v kolikšni meri je to potrebno. Digitalizacija finančnega in kadrovskega oddelka v podjetju je lahko poslovno pametnejša in učinkovitejša rešitev kot velik korak pri spreminjanju skladiščne logistike, na primer z uporabo RFID transponderjev. Vsak podjetnik se mora individualno odločiti, kaj je smiselno in kaj ne. Ne glede na to, kako obsežen mora biti postopek digitalizacije, je prvi korak določiti trenutno stanje. To bo zahtevalo poglobitev v dejavnosti vseh delov podjetja in kritično oko z natančno oceno, kaj podjetje v resnici je.

Za analizo trenutnega stanja podjetja ter prepoznavanje potenciala in ovir za projekt digitalizacije bi morali poleg splošnih podatkov o podjetju, kot so število zaposlenih in letna prodaja, preučiti tudi poslovni model: "Kdo so vaše ciljne stranke?", "Kaj ponujate kupcem?", "Kako ustvarjate svoje izdelke?", "Zakaj podjetje ustvarja dobiček?"

Čim bolj natančno je treba analizirati tudi konstrukcijo vsakega procesa v podjetju in organizacijsko strukturo. To vam bo pomagalo videti svoje prednosti in slabosti.

Poleg notranjih okvirnih pogojev je vredno pogledati tudi vse obstoječe zunanje odvisnosti in obveznosti.

Cilj te prve evidence je pridobiti jasno sliko, kako se podjetje postavlja v smislu digitalizacije. Določite svojo trenutno stopnjo digitalizacije: kateri procesi so bili že uspešno digitalizirani, ali so v fazi testiranja, izvedbe ali pa so že tako napredni, da delujejo stabilno in jih je treba le pravilno konfigurirati?

Na katera vprašanja je treba odgovoriti?

  • Kako so organizirani procesi v podjetju? Pomembno je ugotoviti, ali so procesi že digitalizirani - in če je tako, kako so težave rešene in kje še obstajajo slabosti. So digitalni procesi integrirani v glavne procese podjetja ali so le "izolirane rešitve".

  • Katera tehnična infrastruktura je na voljo? Je ciljni projekt digitalizacije prvi te vrste? Če je odgovor pritrdilen, kakšna tehnična infrastruktura obstaja in ali jo je mogoče uporabiti za to? Kako se spremljajo, vzdržujejo in optimizirajo tehnični sistemi?

  • Kateri so glavni procesi v podjetju? V postopku digitalizacije bo v podjetju veliko sprememb. Če se želite osredotočiti na tisto, kar je najbolj pomembno, je dobro, da razmislite o tem, kateri izdelki ali storitve so značilni za vaše podjetje. Kaj je potrebno in kaj ni tako pomembno?

  • Kdo naj digitalizira? Digitalizacija je veliko več kot le nova tehnologija. Zaposleni na vseh ravneh so zelo odgovorni za uspeh. Spremeniti morajo odnos do poteka dela in se reorganizirati za izvajanje novih nalog. Spremeniti se mora korporativna kultura, sistemi upravljanja, načrtovanje in oblikovanje plačilnih seznamov. Iz tega razloga je treba razmisliti, kako in kdaj naj zaposleni sodelujejo v projektu, katere digitalne veščine že imajo in na katerih področjih bo potrebno dodatno usposabljanje. Odgovoriti je treba tudi na vprašanje, kateri motivi zaposlenih prispevajo ali ovirajo ciljni projekt digitalizacije?

Kontrolni seznam

  • Identifikacija pomembnih proizvodnih in poslovnih procesov
  • Zagotavljanje sposobnosti podjetja za tranzicijsko poslovanje
  • Razložiti zaposlenim tehnične zahteve za proizvodne procese
  • Zunanja podpora pri digitalizaciji podjetja
  • Preverjanje dodatnih kadrovskih zahtev in usposobljenosti zaposlenih
  • Identifikacija in imenovanje oseb, odgovornih za vsak postopek

Če ste lahko izpolnili kontrolni seznam, ste prvi korak uspešno opravili.