DIGITALIZACIJA ALI INDUSTRIJA 4.0

V vsaki razpravi o pomenu digitalizacije podjetij se na neki točki pojavi beseda »Industrija 4.0«. Kaj pa stoji za formulo »4.0« in ali jo potrebuje vaše podjetje?

več

Industrija 4.0 kot del mrežnega sveta

En sistem

Industrija 4.0 se osredotoča na proizvodnjo inteligentnih izdelkov, postopkov in procesov (angleško Smart Production). Pomemben element industrije 4.0 je pametna tovarna (angleško Smart Factory). Smart Factory je manj dovzeten za motnje in izboljšuje učinkovitost proizvodnje. V Smart Factory ljudje, stroji in viri komunicirajo tako naravno kot na družbenih omrežjih. Pametni izdelki poznajo svoj proizvodni postopek in prihodnjo uporabo. Aktivno podpirajo proizvodni proces (»kdaj je bil narejen«, »s katerimi parametri naj delam«, »kje naj delam« itd.). S svojimi vmesniki so pametna logistika, pametna tovarna pametni izdelki pomemben del prihodnje pametne infrastrukture. Na ta način se bodo spremenile običajne verige vrednosti in ustvarili se bodo novi poslovni modeli. Zato je treba na Industrijo 4.0 gledati kot na en sam sistem, skupno mrežo proizvodnje in potrošnje v tesni interakciji z drugimi področji dejavnosti.

Poslovni model je konceptualni prikaz podjetja in abstrakcija tega, kako njegovo poslovanje in proces ustvarjanja vrednosti na koncu ustvarjajo vrednost. Poslovni model v kompaktni obliki opisuje organizacijo, strukturo stroškov, denarne tokove, verigo vrednosti in izdelke podjetja. Postopek opredelitve poslovnega modela je del poslovne strategije.

Prihodnji scenariji

Industrija 4.0 izboljšuje prilagodljivost in zanesljivost na najvišji ravni kakovosti pri načrtovanju, proizvodnji, delovanju in logističnih procesih. Ustvarjajo se dinamične, v realnem času optimizirane in samoorganizirajoče se verige vrednosti, ki jih je mogoče optimizirati v skladu z različnimi merili, kot so stroški, razpoložljivost in poraba virov. Za vse to bodo potrebni ustrezni pravni predpisi, pa tudi standardizirani vmesniki in usklajeni poslovni procesi.

Prihodnje scenarije Industrije 4.0 lahko opišemo v naslednjih vidikih:

  • Ključni element scenarija je koncept (Smart Factory) Za koncept Smart Factory, ki je vpet v omrežja z dodano vrednostjo, je značilen zaporedni razvoj, ki vključuje tako oblikovanje kot izdelavo izdelka, v katerem digitalni in fizični svet nemoteno sodelujeta. Koncept Smart Factory omogoča ljudem, da se spopadajo z vedno večjo zapletenostjo proizvodnih procesov, proizvodnja pa je privlačna, človeku prijazna in gospodarna.
  • Industrija 4.0 ustvarja tudi pametne izdelke (Smart Products) Smart Products je mogoče zlahka prepoznati in jih je mogoče kadar koli lokalizirati. Že poznajo svoj proizvodni postopek. Iz tega razloga lahko inteligentni izdelki nadzorujejo posamezne faze svoje lastne izdelave. Poleg tega je mogoče zagotoviti, da končni izdelek pozna parametre svoje optimalne uporabe in pogoje za svoje delovanje v celotnem življenjskem ciklu. Te informacije bodo na splošno uporabljene za optimizacijo pametnega podjetja v smislu logistike, uporabe in storitev ter za integracijo v poslovne aplikacije.
  • Upoštevanje posameznih kriterijev naročnika in izdelka pri načrtovanju, konfiguraciji, načrtovanju, proizvodnji, delovanju in obdelavi. Uresničiti je mogoče tudi kratkoročne zahteve za spremembo tik pred proizvodnjo ali med njo ter morda celo med tekočim delovanjem. Izdelava posameznih delov v majhnih količinah je lahko koristna.
  • Odziv na spreminjajoče se razmere Izvajanje prihodnjih scenarijev zaposlenim omogoča nadzor, urejanje in oblikovanje delovnih tokov v skladu s situacijskimi in kontekstualnimi cilji. Zaposleni se lahko osredotočijo na ustvarjalnost, ker so razbremenjeni rutinskih nalog. Tako imajo zaposleni odločilno vlogo in predvsem pri zagotavljanju kakovosti. Hkrati pa prilagodljivi delovni pogoji odpirajo možnosti za boljšo združljivost s posameznimi potrebami zaposlenih.