DIGITALIZACIJA ALI INDUSTRIJA 4.0

V vsaki razpravi o pomenu digitalizacije podjetij se na neki točki pojavi beseda »Industrija 4.0«. Kaj pa stoji za formulo »4.0« in ali jo potrebuje vaše podjetje?

več

Glavne razlike med digitalizacijo in Industrijo 4.0

Razumevanje narave »digitalizacije« in »Industrije 4.0« in posledic je predpogoj za uspešen napredek podjetja v digitalni dobi. Šele nato je mogoče ustvariti razvojno strategijo in upoštevati vse ustrezne vidike.

Digitalizacija pomeni prehod na elektronske procese z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Toda to ni enako kot Industrija 4.0. Slednje namiguje na četrto industrijsko revolucijo. Vendar izraz zahteva inovacije v obsegu, ki presega digitalizacijo in avtomatizacijo proizvodnih procesov. Kaj pa pomeni »4.0«?

Za Industrijo 4.0 je značilna prisotnost štirih dimenzij v podjetju:

Ključna točka v tem razumevanju je, da se prvi dve dimenziji Smart factory in Smart products nanašata na fizični svet, drugi dve dimenziji Data-driven services in Smart operations pa predstavljata navidezno vizijo fizičnih dimenzij. V skladu s tem konceptom je industrija 4.0 združitev fizičnega in virtualnega sveta.

Pametna tovarna (Smart factory)

Uspešna implementacija Industrije 4.0 omogoča porazdeljeno, zelo avtomatizirano proizvodnjo. Za razliko od tradicionalne proizvodnje bodo inteligentni algoritmi nadzirali proizvodni proces in ga v končni fazi razvoja neodvisno upravljali. To se zgodi v pametnem tovarniškem okolju.

Pametna tovarna (Smart factory) je proizvodno okolje, v katerem so proizvodni in logistični sistemi večinoma organizirani brez človekovega posredovanja.

Pametna tovarna (Smart factory) se zanaša na kiber fizične sisteme (angleško Cyber Physical System, kratica CPS) in proizvodnjo kiber fizičnih sistemov (angleško Cyber Physical Production Systems, kratic CPPS), ki povezujejo fizični in navidezni svet prek IT infrastrukture, interneta stvari (angleško Internet of things) in industrijskega interneta stvari (angleško Industrial internet of things). Industrija 4.0 vključuje tudi digitalno modeliranje z inteligentnim zbiranjem, shranjevanjem in obdelavo podatkov. Tako koncept pametne tovarne omogoča zbiranje in analizo podatkov, kar vodi do učinkovitejše rabe virov (čas, materiali, zaposleni, oprema). To zahteva interakcijo med proizvodnimi sistemi, informacijskimi sistemi in zaposlenimi v realnem času. Ti integrirani sistemi proizvajajo ogromne količine podatkov, ki se obdelajo, analizirajo in vključijo v modele odločanja.

Pametni izdelki (Smart products)

Pametni izdelki so bistveni sestavni del enega samega pametnega koncepta tovarne, ki omogoča avtomatizirano, prilagodljivo in učinkovito proizvodnjo. Fizični izdelki so opremljeni s komponentami IKT (Informacijsko komunikacijske tehnologije), in sicer senzorji, RFID, komunikacijski vmesnik itd. Za zbiranje podatkov o svojem okolju in svojem stanju. Šele ko izdelki zbirajo podatke, vedo, kako se proizvajajo in komunicirajo s sistemi na višji ravni, je mogoče proizvodne procese izboljšati in nadzorovati samostojno in v realnem času. Prav tako je mogoče spremljati in optimizirati zdravje posameznih izdelkov. To ima potencialne aplikacije zunaj proizvodnje. Uporaba pametnih izdelkov omogoča ponujanje novih storitev - na primer s komunikacijo med kupci in proizvajalci.

Podatkovne storitve (Data-driven services)

Cilj Data-driven services, ki temeljijo na podatkih, je uskladiti prihodnje poslovne modele in povečati vrednost za stranke. Poprodajne in storitvene dejavnosti se bodo vedno bolj zanašale na oceno in analizo zbranih podatkov ter na integracijo okoli celotnega podjetja. Sami fizični izdelki morajo biti opremljeni s komponentami IKT, da lahko pošiljajo, prejemajo ali obdelujejo podatke, potrebne za potek dela. To pomeni, da imajo fizično in digitalno komponento, kar pa je osnova za digitalizirane storitve na stopnji uporabe izdelka. BMW na primer ponuja naročnino na nekatere možnosti svojih starejših modelov (ogrevani sedeži, prilagodljivi tempomat, asistent za dolge luči in prilagodljivo vzmetenje).

Pametne operacije (Smart operations)

Ena od značilnosti Industrije 4.0 je integracija celotnega podjetja med fizičnim in virtualnim svetom. Pojav digitalizacije in številčnost podatkov, ki jih je prinesla v proizvodnjo in logistiko, je v nekaterih primerih omogočil uvedbo povsem novih oblik in pristopov k sistemom načrtovanja proizvodnje. Tehnične zahteve v proizvodnji in njeno načrtovanje zahtevajo izvajanje samo-kontroliranega sistema, znanega kot pametne operacije.

Pametne operacije so samo-kontrolirane operacije, ki temeljijo na proizvodnih specifikacijah in načrtovanju proizvodnje.