DIGITALIZACIJA ALI INDUSTRIJA 4.0

V vsaki razpravi o pomenu digitalizacije podjetij se na neki točki pojavi beseda »Industrija 4.0«. Kaj pa stoji za formulo »4.0« in ali jo potrebuje vaše podjetje?

več

CPS in СPPS - jedro Industrije 4.0

Uvod

Razvoj CPS je v integraciji velikih podjetij, ki že delujejo na svetovni ravni, pa tudi malih in srednje velikih podjetij, ki pogosto še vedno delujejo na regionalni ravni. Moč predelovalne industrije v večini primerov temelji na uravnoteženi industrijski strukturi, ki jo sestavlja veliko število srednje velikih in majhnih podjetij. Številna MSP pa še niso pripravljena na strukturne spremembe, ki jih je povzročila industrija 4.0 - bodisi zaradi pomanjkanja usposobljenih delavcev bodisi zaradi določene zadržanosti in dvomov glede še neznanega tehnološkega pristopa. Zato je ključni pristop k vključevanju srednje velikih podjetij v svetovne vrednostne verige razvoj in izvajanje široko zastavljenega prenosa znanja in tehnologije. Pilotne aplikacije in najboljše prakse za velika in srednje velika podjetniška omrežja lahko pomagajo pokazati potencial mrežnih vrednostnih verig ter prepričati mala in srednje velika podjetja, da uporabljajo metode in organizacijska orodja ter tehnologije vodilnih ponudnikov. Na ta način bodo odstranjene ovire za srednje velika podjetja za učenje tehnik CPS, njihovo uporabo in uporabo v njihovem poslovnem okolju. Hkrati je treba usposabljanje strokovnjakov izvajati z razvojem posameznih in učinkovitih organizacijskih konceptov za zapletene delovne odnose.

Elementi strategije CPS

Cilje Industrije 4.0 je mogoče optimalno doseči na podlagi treh glavnih elementov:

  • Horizontalna integracija Razvoj verig vrednosti prek meja podjetja, ki temelji na horizontalni integraciji.
  • Oblikovanje Dosledno oblikovanje v celotni verigi vrednosti izdelka in s tem povezane proizvodnje.
  • Vertikalna integracija Izgradnja in izvedba proizvodnih sistemov znotraj podjetja in njihova vertikalna integracija.

 

Ti elementi so odločilni dejavniki za industrijo, ki podjetju omogočajo, da ohrani ravnotežen položaj na nestabilnem trgu in hkrati prilagodi lastno dodano vrednost spreminjajočim se zahtevam trga. Elementi te strategije CPS proizvodnim podjetjem omogočajo hitro proizvodnjo, pravočasno, brez napak in izdelavo po tržnih cenah v dinamičnem tržnem okolju.

Modeli, koncepti in izvedbe za horizontalno integracijo med vrednostnimi omrežji obravnavajo naslednje ključno vprašanje: Kako lahko vzdržujemo in izvajamo poslovno strategijo podjetja, nova vrednostna omrežja in nove poslovne modele, ki temeljijo na CPS? Vprašanje velja enako za področja raziskav, razvoja in aplikacij.

Zaželena digitalna skladnost celotnega postopka oblikovanja in posledično spajanje digitalnega in resničnega sveta vzdolž celotne verige vrednosti izdelkov, zunaj podjetja in ob upoštevanju zahtev kupca, postavlja naslednje glavno vprašanje: kako lahko poslovne procese, vključno z delovnim tokom, oblikujemo s pomočjo CPS? Tu je osrednji element modeliranje kot vzvod za obvladovanje naraščajoče zapletenosti tehničnih sistemov.

Z uporabo ustreznih informacijskih sistemov je treba dosledno vzdrževati celotno vrednostno verigo od razvoja izdelkov do načrtovanja, proizvodnje in storitve proizvodnega sistema. Z vidika sistemskega inženirstva je potreben celovit pogled na različne stroke strokovnjakov, za kar morajo biti inženirji usposobljeni z ustreznimi kvalifikacijami.

 

Pri vertikalni integraciji pride do izraza odgovor na naslednje vprašanje: kako s CPS narediti proizvodne sisteme prilagodljive in po-nastavljive? Osnova za vertikalno integracijo je Smart Factory. V prihodnosti v takih tovarnah proizvodne strukture ne bodo več opredeljene na poseben in določen način. Namesto tega so definirana pravila konfiguracije informacijske tehnologije, iz katerih izhaja posamezna in samodejna struktura za določen primer, skupaj z vsemi povezanimi odvisnostmi za modele, podatke, razmerja in algoritme. Če želimo uspešno vertikalno integracijo, je treba zagotoviti digitalno neprekinjenost pogonskih in kodirnih signalov na različnih ravneh, vse do načrtovanja virov v podjetju. Poleg tega bi bilo treba razviti koncepte modularnosti in ponovne uporabnosti kot predpogoj za priložnostno mreženje in preoblikovanje proizvodnih sistemov, skupaj z ustreznimi opisi zmogljivosti inteligentnih sistemov. Ustrezni upravljavec obrata mora biti usposobljen tudi glede vpliva teh konceptov na delovanje in delovanje proizvodnega sistema.

Pot do industrije 4.0

Izvajanje Industrije 4.0 je evolucijski proces, ki se bo v podjetjih in posebnih industrijskih sektorjih spreminjal z različno hitrostjo.

  • Danes poslovni procesi v proizvodnji pogosto ostanejo statični in se izvajajo v monolitnih programskih sistemih. Ni jih mogoče enostavno nadomestiti s storitvenimi sistemi. Nujna je integracija nove tehnologije v staro ali obratno; stare sisteme je treba dopolniti z novimi sistemi, ki lahko delujejo v realnem času.
  • Hitrost razvoja novih poslovnih modelov v internetu stvari (angleško Internet of Things) in proizvodnih storitev se bo približala razvoju samega Interneta.
  • Zaposleni že v zgodnji fazi sodelujejo pri inovativnem družbeno-tehničnem oblikovanju organizacije dela, strokovnem razvoju in tehničnem razvoju.
  • Prehod na Industrijo 4.0 bo uspešen, če bodo proizvodna podjetja in dobavitelji sistemov tesno sodelovali.